Nieuws

Blijf helemaal bij met de nieuwste info rond opvoeden, opgroeien en ouderschap!

Zomerkampen voor kinderen rond emotieregulatie

2024/06/03

een aanbod vanuit Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg

Terug

Kinder en jongerenteam van CGG Kempen organiseert deze zomervakantie verschillende zomerkampen.

 

Zomerkamp: emotieregulatie bij kleuters (4-7 jaar) 

Door middel van het werken met onder andere verhalen, spelletjes en creatieve opdrachten ondersteunen we de kinderen in hun sociaal-emotionele groei. Al spelend leren de kinderen omgaan met gevoelens, uitdagende situaties en oplossingen.  

Locatie: Turnhout/ Hoogstraten & Herentals

Kostprijs: intake en terugkoppeling max. 11€, dagprijs kamp = gratis 

Planning:   

  • Turnhout/ Hoogstraten: 4,5,8,9,10 juli 2024
  • Herentals: 15 tem 19 juli 2024

 

Zomerkamp: creatief kamp (7-12 jaar) 

Een creatief zomeraanbod voor kinderen die worstelen met emotieregulatie. Elke dag komt één van de basisemoties aanbod waarrond op een creatieve manier gewerkt wordt. Dit doormiddel van spel, beweging, muziek, beeldende technieken,…  

Kostprijs: intake en terugkoppeling max. 11€, dagprijs kamp = gratis 

Planning: 8 t.e.m. 14 augustus 2024, locatie Turnhout

 

Zomerkamp 11-13 jaar: Wel in je vel 6de ljr, 1ste en 2de MB

Gebaseerd op de cursus “Doepressie” 

De groep biedt een therapeutisch aanbod dat zich via cognitieve gedragstherapie focust op sombere gevoelens. We vertrekken vanuit het GGG-model en focussen in de verschillende sessies op de drie delen (gedrag – gedachten – gevoel) van het model. We maken met de jongeren de koppeling tussen de activiteiten die ze doen en de stemming die dit bij hen opwekt. Dit verwerken we in een dagboek zodat jongeren doorheen de sessies zicht krijgen op hun activiteiten(niveau) en hun stemming. Het denken wordt breder besproken door ook denkfouten en anders leren denken mee in rekening te nemen. Het uitdrukken van emoties en zelfexpressie behandelen we tijdens de sessies rond gevoelens. Hier zoemen we ook meer in op angsten. Doorheen de verschillende sessies zitten ook sociale vaardigheden verweven die de jongeren zullen inoefenen. 

Kostprijs: max. 11€ per sessie  (intake en terugkoppelingsgesprek). Dagprijs = gratis

Planning: 5 tem 9 augustus, locatie Geel

 

Exposure-Kamp: kijk je angst in de ogen!  (10-18 jaar)

Leren omgaan met angst op een speelse en ervaringsgerichte manier. Je stap voor stap blootstellen aan je angst. In een intakegesprek denken we samen na welke angst je graag onder ogen wil komen en wordt er een plan opgemaakt om je doel te bereiken. In een terugkoppelingsgesprek wordt gekeken  welke stappen er werden gezet en wat er nog gedaan kan worden verder aan de slag te gaan (samen met bv ouders).  

Planning:  12, 13, 14, 20, 21 augustus 2024, locatie Turnhout

 

Zomerkamp: 12-15 jaar: Emotieregulatie

Doelgroep: jongeren van 12-15 jaar die graag meer grip krijgen op hun gevoelswereld en zich beter in hun vel willen voelen.

Vorm: groepssessies (hele dagen). Ouders worden mee uitgenodigd voor het kennismakingsgesprek en feedbackgesprek

Kostprijs: max. 11€ per sessie  (intake en terugkoppelingsgesprek). Dagprijs = gratis

Planning: 2,3,4,8 juli 2024, locatie MOL

 

Zomerkamp 15-18 jaar: Surfen op emoties. Hoe omgaan met (heftige) gevoelens? 

Doelgroep: jongeren van 15-18 jaar die overspoeld worden door hun emoties en hier anders mee willen leren omgaan. De jongeren moeten wel in staat zijn om hun emoties te benoemen en over hun gedrag/gevoelens te reflecteren. 

Inhoud: een gedragstherapeutische vaardigheidstraining waarin vier modules aan bod komen: 

  1. Aandachtsvaardigheden: zicht krijgen op je wat je voelt, denkt en vindt. Beslissingen kunnen nemen vanuit je ‘wijze Ik’. 

  1. emotieregulatie vaardigheden: meer grip krijgen op je eigen emoties en gedrag 

  1. crisisvaardigheden: vaardigheden leren om met pijnlijke en heftige emoties om te gaan, zonder verder in de problemen te geraken 

  1. vaardigheden in sociale relaties: leren om relaties te onderhouden en goed te houden daar waar het nodig is en tegelijkertijd om op een goede manier voor jezelf op te komen 

Vorm: groepssessies (hele dagen). Ouders worden mee uitgenodigd voor het kennismakingsgesprek en worden verwacht op een info-avond.  

Kostprijs: max. 11€ per sessie  (intake en terugkoppelingsgesprek). Dagprijs = gratis

Planning:

  • 22 tem 26 juli 2024, locatie Turnhout 
  • 22 tem 26 juli 2024, locatie Geel 

 

Aanmelden en bijkomende info kan via het aanmeldpunt voor kinderen en jongeren (014 97 00 67) tijdens de openingsuren: maandag, dinsdag, donderdag van 13:00-16:00 en woensdag en vrijdag van 09:00-12:00. 

De groepssessies kosten 2,5€/ dag, een bijkomend intake- of terugkoppelingsgesprek kost max. 11€ (o.b.v. kleefbriefje mutualiteit).

Huis van het kind Middenkempen

Lierseweg 132 a
2200 Herentals