Informatie voor jouBijzondere zorg

Info en belangenverenigingen

Info en belangenverenigingen

Magenta zet in op de zorg- werk-leven-balans, vaak een moeilijke evenwichtsoefening voor gezinnen. Met hun uniek vormingsaanbod willen ze ouders van kinderen met een handicap of chronische ziekte, en ook professionelen ondersteunen.

Gezin en Handicap biedt handvaten aan ouders en families door heldere informatie, vormingen en publicaties. Ze luisteren, adviseren of verwijzen door naar wie verder kan helpen. Daarnaast geven ze een stem bij beleidsmakers, onderzoekscommissies en adviesorganen, opdat iedere mens met een handicap krachtig, gelijkwaardig en volop in de samenleving kan staan.

Onafhankelijk leven wil mensen met een beperking de kans geven om hun leven in eigen handen te nemen. 

Met hun advieslijn beantwoorden vragen van budgethouders. Daarnaast zijn er over heel Vlaanderen coachen die bij budgethouders thuis onafhankelijk advies geven over het gebruik van het Persoonlijk Assistentie budget.

De ouders.be verbindt ouders van bijzondere kinderen. Ze geven advies en delen ervaringen met elkaar in een Facebookgroep waar meer dan 1500 ouders van kinderen met een beperking elkaar steunen.

Autisme

Participate Autisme geeft informatie rond autisme, handvaten om er mee om te gaan en maken je wegwijs in het hulpverleningslandschap. Je kan er ook gratis informatieve brochures aanvragen.

Bij Kabass kan je terecht voor info voor adolescenten met ASS over  leren, wonen, werken, vrije tijd, …

Naast het bespreekbaar maken van geestelijke gezondheid zet Te Gek!?  zich in voor een humane geestelijke gezondheidszorg met tal van activiteiten en initiatieven. Ze gaan ook dieper in op autisme. 

Vlaamse Vereniging Autisme (VVA) organiseert info sessies rond autisme.

Liga Autisme Vlaanderen  is een samenwerking van de thuisbegeleidingsdiensten autisme in Vlaanderen. Ze ondersteunen heel wat projecten. Je kan er terecht voor info, vakantiekampen en congressen 

Autisme Centraal  streeft door te informeren, inspireren en opleiding te organiseren  naar een autismevriendelijke samenleving.

Autisme Hulplijnen

Kreeg je zelf de diagnose en zit je met vragen of bots je op moeilijkheden, opvoedingsvragen rondom autisme? Wil je graag kwijt wat je moeilijk valt in de relatie met je kind, partner, broer of zus met autisme? Contacteer dan de  Autisme Chat,  je krijgt er gratis, anoniem en professioneel advies!

Iedereen met vragen of nood aan een luisterend oor kan bij de Autismetelefoon terecht. Deze wordt bemand door persoonlijk betrokkenen, zoals ouders, partners en personen met autisme. Is er geen permanentie wanneer  je kan bellen, dan kan je  jouw vraag of verhaal sturen naar de VVA-mailbox.

In het Infohuis Autisme kan iedereen die met vragen zit rond autisme (ouder, persoonlijk betrokkene of volwassene met autisme) vrijblijvend langslopen voor een babbel met ervaringsdeskundige. Je kan er terecht bij vermoedens van autisme, als je pas de diagnose kreeg of al wat langer bekend bent met autisme in je gezin of familie en een gesprek wil met een betrokkene. De medewerkers van het  Infohuis Autisme kunnen jou een antwoord geven op concrete praktische vragen, luisteren naar jouw verhaal en tips geven vanuit hun eigen ervaring.

ADHD

Zorgpad ADHD is een website met  wetenschappelijk onderbouwde informatie rond de diagnostiek en behandeling van ADHD.

Zit Stil zet zich als belangenvereniging en kenniscentrum in om meer kennis te delen over ADHD via hun documentatiecenturm en aan de hand van trainingen, inleefsessies en workhops

Voor psychologisch advies, hulpverlening of een gerichte doorverwijzing op afstand kan je contact opnemen met de ADHD consultatielijn.

Andere

De vereniging Ik tic  wil het Syndroom van Gilles de la Tourette op een positieve en creatieve manier bekender maken waardoor begrip vanuit de (nabije en ruimere) omgeving vergroot en misvattingen opgehelderd worden. Ze brengen lotgenoten en hun families samen om ervaringen uit te wisselen, verbinding met elkaar te maken en voor amusement.
  

Vlaamse Vereniging Angst en Dwang is een zelfhulpgroep voor personen met dwang- en angststoornissen en mensen die ermee worden geconfronteerd. Vaak leeft de angst om niet begrepen te worden of om als gek bestempeld te worden.Het contact met lotgenoten is daarom belangrijk, weten dat je niet alleen staat! Mensen met dezelfde problematiek zullen je niet veroordelen, kunnen jou begrijpen, ondersteunen en passende tips geven.

Huis van het kind Middenkempen

Lierseweg 132 a
2200 Herentals