Extra voor professionals

Samen maken wij een sterk Huis van het Kind! Info voor onze partners.

Gezonde voeding van baby tot peuter

 
Op 3 mei mochten we een mooie groep onthaalouders en medewerkers van onze kinderdagverblijven in de regio ontvangen.
We organiseerden we in samenwerking met Ferm kinderopvang en  Kind en Gezin een info avond over gezonde voeding bij baby en peuter.
 
Om tot dit mooie aanbod te komen, konden we rekenen op heel wat samenwerking. Onze bijzondere dank gaat uit naar Greet Bloemen, sleutelfiguur van de gemeente Grobbendonk, voor de praktische ondersteuning en locatie. Dank aan onze sprekers; Kathleen Convens, verpleegkundige van Kind en Gezin, die haar jarenlange ervaring en kennis met ons deelde en Katja Vanstalle, onze intersectoraal medewerker die ons een duidelijk beeld heeft gebracht van hoe gezinnen ondersteund worden door Kind en Gezin, vanaf de zwangerschap tot 2,5 jaar. Tot slot dank ik ook graag Liesbeth Lavrijsen, vormingsmedewerker van Ferm, die zorgde voor een kleurige gezonde versnapering!
 
Hieronder vind je de presentaties van beide lezingen.
 

 

Elk kind verdient een rookvrije start

Stoppen met roken is niet eenvoudig. 

Uit onderzoek blijkt dat aanstaande ouders een stopadvies van zorgprofessionals serieus nemen. De camagne Rookvrije Start  wil hulpverleners aanmoedigen om het gesprek aan te gaan en aan te moedigen om te stoppen.

Vlaams Instituut Gezond Leven ontwikkelde een brochure met tips en een handig stappenplan. De technieken baseren zich op de principes van motiverende gespreksvoering en zijn handvatten om stoppen met roken bespreekbaar te maken met zwangere vrouwen en hun partner.

Ze helpen bij het geven van een duidelijk stopadvies en het doorverwijzen naar rookstophulp. Praten over een rookstop vraagt niet veel van je tijd: het kan al in 1 minuut! De folder dient als geheugensteun voor de verschillende stappen. Verder vind je ook materialen die kunnen helpen bij doorverwijzing, e-learning momenten en infographics over meeroken en rond bij zwangerschap.

Netwerkdag - De 1e 1000 dagen van het leven

Een intersectoreel netwerkmoment voor alle betrokken partners in de provincie Antwerpen; algemene ziekenhuizen, Kind en Gezin, kraamzorginstanties, Geestelijke Gezondheidszorg partners, CKG's, Huizen van het Kind, huisartsen, gyneacologen, Huizen van het kind, huisartsen, vroedvrouwen, lokale besturen, mutualiteiten, beleidsmakers, kinderopvang, ...
 
Een uitnodiging om samen werk te maken van afstemming van zorg in de perinatale fase en voor het jonge kind.

vrijdag 20 mei 2022 van 9u30-15u30
Bethanië, Andreas Vesaliuslaan 39, 2980 Zoersel
 
Dit is een initiatief van de provinciale werkgroep “de eerste 1000 dagen"

Opvang zoeken in de Middenkempen Opvang Vlaanderen

Binnen de Middenkempen hebben we voor de hele regio één digitaal loket voor kinderopvang (0-3 jaar). Alle aanvragen voor kinderopvang verlopen via het digitaal platform.

Daartoe werken we samen met Opvang.Vlaanderen. Een eenvoudige website, waar ouders op een erg toegankelijke manier een overzicht krijgen van het aanbod in hun buurt (of onderweg naar het werk). Ouders kunnen na aanmaak van een profiel hun aanvragen indienen bij de gewenste kinderdagverblijven. Daarna verloopt alle communicatie via deze weg. Zo vermijden we dat ouders bij verschillende diensten moeten aankloppen via mail of telefoon en zelf moeten opvolgen waar ze wel of niet kans maken op opvang.

Indien je binnen je dienst ouders ontmoet die op zoek zijn naar opvang, mag je ze steeds naar het platform doorverwijzen.
Het platform werkt ook op een smartphone, voor mensen die eventueel niet over een laptop of computer beschikken. 

Vermoed je dat het voor je cliënten te moeilijk is om zelf een profiel aan te maken of hun vraag in te dienen om wille van taalproblemen bv, neem dan zeker met ons contact op. In elk van onze gemeenten hebben we lokale toeleiders, die ouders hier graag in ondersteunen.

Huis van het kind Middenkempen

Lierseweg 132 a
2200 Herentals