Extra voor professionals

Samen maken wij een sterk Huis van het Kind! Info voor onze partners.

Uit elkaar gaan, Oedoededa?

CAW De Kempen organiseert  een gratis vorming rond echtscheiding voor professionals en hulpverleners

 

Wat?

Je verwerft informatie over wat ouders dienen te regelen bij een scheiding en ouderschap na een scheiding, welke wegen er bestaan om dit te regelen (trajectkeuze) en wat het aanbod is vanuit het CAW rond het thema scheiding. Er wordt ingezoomd op bemiddeling familiezaken (ouderschap- en scheidingsbemiddeling). De info die we geven kan gebruikt worden door professionals om hun cliënten wegwijs te maken bij scheiding en ouderschap na scheiding.

Sprekers zijn  Ans Vranken en Nathalie Vanhoof, erkend bemiddelaar familiezaken

De vorming gaat door op 13 oktober van 13.00 tot 16.00uVooraf inschrijven kan tot en met 30 september.

Netwerkdag Jeugdwelzijnsoverleg Middenkempen

Op één juni '21 organiseerden we een eerste bovenlokale netwerkdag voor al onze partners uit het jeugdwelzijnslandschap; zowel mensen uit het lokaal beleid, onderwijs, zorg, jeugd en welzijnssector hebben deelgenomen!
Vanuit dit netwerk willen we nadenken over hoe we kinderen en jongeren in onze regio door onze diensten en aanbod kunnen ondersteunen op vlak van (geestelijk) welbevinden en dit op alle terreinen (onderwijs, vrije tijd, emotioneel...). We willen ons aanbod en diensten daartoe zo goed mogelijk leren kennen en op elkaar afstemmen.
 
Thema van dit jaar was: Hoe gaat het met onze jongeren? Een presentatie door Universiteit Leuven gaf ons eerst inzicht in wat jongeren echt nodig hebben om zich sterker te voelen. Daarna werden enkele lokale acties voorgesteld. Je kan hieronder de presentaties terugvinden.

Opvang zoeken in de Middenkempen Opvang Vlaanderen

Binnen de Middenkempen hebben we voor de hele regio één digitaal loket voor kinderopvang (0-3 jaar). Alle aanvragen voor kinderopvang verlopen via het digitaal platform.

Daartoe werken we samen met Opvang.Vlaanderen. Een eenvoudige website, waar ouders op een erg toegankelijke manier een overzicht krijgen van het aanbod in hun buurt (of onderweg naar het werk). Ouders kunnen na aanmaak van een profiel hun aanvragen indienen bij de gewenste kinderdagverblijven. Daarna verloopt alle communicatie via deze weg. Zo vermijden we dat ouders bij verschillende diensten moeten aankloppen via mail of telefoon en zelf moeten opvolgen waar ze wel of niet kans maken op opvang.

Indien je binnen je dienst ouders ontmoet die op zoek zijn naar opvang, mag je ze steeds naar het platform doorverwijzen. Het platform werkt ook op een smartphone, voor mensen die eventueel niet over een laptop of computer beschikken. 

Vermoed je dat het voor je cliënten te moeilijk is om zelf een profiel aan te maken of hun vraag in te dienen om wille van taalproblemen bv, neem dan zeker met ons contact op. In elk van onze gemeenten hebben we lokale toeleiders, die ouders hier graag in ondersteunen.

Huis van het kind Middenkempen

Lierseweg 132 a
2200 Herentals