Extra voor professionals

Samen maken wij een sterk Huis van het Kind! Info voor onze partners.

Nieuw decreet opvang en andere activiteiten

 

Het is zover, het inspiratiekader Buitenschoolse Opvang en Activiteiten is er!

Het inspiratiekader is een hulpmiddel voor lokale besturen en BOA-partners om te reflecteren over je lokaal BOA-beleid. Zo krijg je inspiratie om de kwaliteit van het lokale BOA-beleid, de samenwerking en het hele BOA-aanbod naar een hoger niveau te tillen. In de 6 thema's vind je allerlei praktische tools om lokaal mee aan de slag te gaan, zoals reflectievragen, methodieken en inspirerende voorbeelden.

Dit inspiratiekader is het resultaat van een co-creatie met talrijke partners uit de sector welzijn, onderwijs, steden en gemeenten, cultuur, jeugd, sport, gezinnen en kinderen. We nodigen iedereen die meewerkt aan BOA uit om in de reflectievragen, succesfactoren, methodieken en interessante praktijken te duiken.

 

Netwerkdag Jeugdwelzijn

Op vrijdag 14 oktober organiseren we onze tweede Netwerkdag Jeugdwelzijn voor de Middenkempen.

Alle partners van ons Huis van het kind, zowel uit de dienst en hulpverlening, lokale besturen en onderwijs die zich inzetten voor onze jongeren in de Middenkempen brengen we dan graag samen om elkaar en elkaars werking te leren kennen.

Deze keer een fysiek moment, waar we enorm naar uitkijken!

We starten ook dit netwerkmoment met een lezing 'Waarom gedragen pubers zich als pubers? Implicaties voor de hulpverlening!" met als spreker Maurits Wysmans.

Nadien maken we tijd om via netwerktafels stil te staan bij de werking van enkele projecten en diensten in de regio en kennis te maken met elkaar.

 

 

Samen plannen maken

Kom jij mee het aanbod 2023 bespreken?

Op woensdag 14 september nodigt Huis van het Kind MIddenkempen al haar partners uit voor onze werkgroep planning en aanbod.

We bekijken dan graag welke acties, activiteiten of aanbod er volgend jaar op de planning staan bij onze regionale partners, om van daaruit te bekijken hoe en wat we verder nog bovenlokaal kunnen aanbieden, opdat er voor elk gezin in onze regio voldoende info en ondersteuning te vinden is.

Opvang zoeken in de Middenkempen Opvang Vlaanderen

Binnen de Middenkempen hebben we voor de hele regio één digitaal loket voor kinderopvang (0-3 jaar). Alle aanvragen voor kinderopvang verlopen via het digitaal platform.

Daartoe werken we samen met Opvang.Vlaanderen. Een eenvoudige website, waar ouders op een erg toegankelijke manier een overzicht krijgen van het aanbod in hun buurt (of onderweg naar het werk). Ouders kunnen na aanmaak van een profiel hun aanvragen indienen bij de gewenste kinderdagverblijven. Daarna verloopt alle communicatie via deze weg. Zo vermijden we dat ouders bij verschillende diensten moeten aankloppen via mail of telefoon en zelf moeten opvolgen waar ze wel of niet kans maken op opvang.

Indien je binnen je dienst ouders ontmoet die op zoek zijn naar opvang, mag je ze steeds naar het platform doorverwijzen.
Het platform werkt ook op een smartphone, voor mensen die eventueel niet over een laptop of computer beschikken. 

Vermoed je dat het voor je cliënten te moeilijk is om zelf een profiel aan te maken of hun vraag in te dienen om wille van taalproblemen bv, neem dan zeker met ons contact op. In elk van onze gemeenten hebben we lokale toeleiders, die ouders hier graag in ondersteunen.

Huis van het kind Middenkempen

Lierseweg 132 a
2200 Herentals