Extra voor professionals

Samen maken wij een sterk Huis van het Kind! Info voor onze partners.

Vijf jaar Groeipakket in Vlaanderen - info sessie

We zijn ondertussen al begonnen aan het vijfde jaar Groeipakket. In deze periode zijn al heel wat wijzigingen doorgevoerd en zijn ook nog veranderingen in de nabije toekomst gepland. Op 7 november organiseerden we een info sessie rond het Groeipakket voor professionals in onze regio die werken met gezinnen met volgende agenda

  • Een helder beeld van alle voordelen in het Groeipakket
    • Gezinsbijslagen (startbedrag, basisbedragen, sociale toeslagen, zorgtoeslagen, schoolbonus)
    • Schooltoeslagen
    • Andere toelagen (kinderopvangtoeslag, kleutertoeslag, ondersteuningstoeslag)
  • Een overzicht van de voorwaarden en procedures
  • Toelichting over de ondersteuningstoeslag, nieuw in het Groeipakket sinds 2023
  • Informatie over de nieuwe samenwerking met lokale besturen om lokale toelagen te automatiseren op basis van gegevens in het Groeipakket

Een samenvatting van de lezing vind je hier

Jom - Jeugdvraag op maat

Met Jeugdvraag Op Maat willen we samen een krachtig antwoord bieden op uitdagingen die gezinnen en hun netwerk tegenkomen in het (samen)leven, waarbij hun ontwikkelingskansen, welzijn en/of veiligheid onder spanning staan.,We willen samen mogelijkheden creëren opdat kinderen, jongeren en hun omgeving de regie terug in handen krijgen en kansrijk kunnen opgroeien.

We doen dit door de onthalen van de Trefplaats samen te voegen met de onthalen van van Positieve Heroriëntering, indicatiestelling contextbegeleiding en indicatiestelling dagbegeleiding in groep & contextbegeleiding van Cirkant, Ter Loke en De Waaiburg. Door deze onthalen samen te voegen zorgen we voor meer efficiëntie en een grotere continuïteit in opvolging van vragen.

Dagelijks wordt de telefoon op 2 lijnen tegelijk bemand door een multidisciplinair team die onbevooroordeeld luisteren naar de vraagsteller aan de andere kant van de lijn. Samen gaan we op pad met het gezin en iedereen die mee betrokken is. We willen luisteren én doen.

Jeugdvraag Op Maat wil dankzij actieve partnerschappen met iedere partner in de Kempen de mazen van het net helpen te dichten. JOM is ervan overtuigd dat we enkel als we samenwerken een aanbod kunnen creëren op maat van de gezinnen.

We hebben dan ook de missie / ambitie om gedeelde verantwoordelijkheid en samen dragen als speerpunt te gebruiken in onze contacten in de regio om dit gedachtegoed te helpen verspreiden. We geloven in het stimuleren van de groeikracht van zowel gezinnen als professionals en willen hierin de nodige ondersteuning bieden.

Het JOM-team is dagelijks telefonisch bereikbaar op het nummer 014/14 04 49

maandag: 13u-16u
dinsdag: 17u-20u
woensdag, donderdag en vrijdag: 9u-12u

Kzitermee

Iedereen heeft het soms moeilijk. Het is niet altijd makkelijk om de juiste hulp te vinden. Op Kzitermee.be kan je contact opnemen met een geschikte organisatie of persoon. Wat jouw probleem of vraag ook is, wij helpen jou op weg. Zoek je hulp voor  iemand die je kent vanuit een professionele setting? Kzitermee.be helpt je om de meest geschikte organisatie te vinden. Maak een keuze uit het menu (jongere of volwassene), selecteer je regio en ga van daaruit verder.

Opvang zoeken in de Middenkempen Opvang Vlaanderen

Binnen de Middenkempen hebben we voor de hele regio één digitaal loket voor kinderopvang (0-3 jaar). Alle aanvragen voor kinderopvang verlopen via het digitaal platform.

Daartoe werken we samen met Opvang.Vlaanderen. Een eenvoudige website, waar ouders op een erg toegankelijke manier een overzicht krijgen van het aanbod in hun buurt (of onderweg naar het werk). Ouders kunnen na aanmaak van een profiel hun aanvragen indienen bij de gewenste kinderdagverblijven. Daarna verloopt alle communicatie via deze weg. Zo vermijden we dat ouders bij verschillende diensten moeten aankloppen via mail of telefoon en zelf moeten opvolgen waar ze wel of niet kans maken op opvang.

Indien je binnen je dienst ouders ontmoet die op zoek zijn naar opvang, mag je ze steeds naar het platform doorverwijzen.
Het platform werkt ook op een smartphone, voor mensen die eventueel niet over een laptop of computer beschikken. 

Vermoed je dat het voor je cliënten te moeilijk is om zelf een profiel aan te maken of hun vraag in te dienen om wille van taalproblemen bv, neem dan zeker met ons contact op. In elk van onze gemeenten hebben we lokale toeleiders, die ouders hier graag in ondersteunen.

Huis van het kind Middenkempen

Lierseweg 132 a
2200 Herentals