Informatie voor jouBijzondere zorg

Wie kan helpen bij de diagnose?

Op zoek naar een diagnose?

Soms heeft een kind een ander ontwikkelingspatroon en/of zijn er bijzondere zorgnoden door een ontwikkelingsstoornis, leerstoornis, autisme, ADHD, metale of fysieke beperking. Om de ontwikkeling van je kind beter te begrijpen, te ondersteunen en zo nodig de gepaste hulp te bieden, kan een diagnose ondersteunend zijn. Als je niet weet waar te beginnen, kan je bij je huisarts, kinderarts, de regio verpeegkundige of het CLB terecht met je hulpvraag. Zij zoeken samen met jou uit waar je terecht kan voor verdere begeleiding en ondersteuning.

Op de  website van De Ouders vind je een handige Wegwijzer: Heb je een vermoeden dat je kind een beperking heeft? Heb je al een diagnose maar ben je nog op zoek naar hulp? Heb je al een proces doorlopen en wil je weten of je alle nodige informatie kreeg? Op hun pagina krijg je antwoord en een overzicht. 

Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen

Je kan terecht bij het COS wanneer er bezorgdheden zijn bij je kindje over de algemene - en/of verstandelijke ontwikkeling, de communicatie, spraak-  en taalontwikkeling, de motorische ontwikkeling, het gedrag en/of de sociaal-emotionele ontwikkeling. Een team van artsen, psychologen, logopedisten, kinesisten en maatschappelijk werkers brengt de mogelijkheden en beperkingen van je kind in kaart en stelt, indien nodig, een diagnose en geeft advies over verdere mogelijke dienstverlening.

Een COS is verbonden aan de Universitaire ziekenhuizen.

COS Antwerpen

COS Leuven  

COS Gent 

COS Brussel  

Revalidatiecentra

Revalidatiecentra bieden diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met een (vermoeden van een) beperking. De onderzoeken en de behandelingen zijn multidisciplinair. Dit betekent dat, naast de arts, minstens 2 personen van 2 verschillende disciplines betrokken zijn. In het team werken psychologen, ergotherapeuten, logopedisten en kinesisten.
Je kan hier enkel terecht op verwijzing van een arts. De kostprijs is gelijk aan het remgeld.
 
In onze regio kan je terecht in het revalidatiecentrum Pulderbos.

Observatie en behandelcentrum

Bestaat er (nog) geen duidelijkheid over de precieze aard van de handicap van het kind of over de meest geschikte ondersteuning, dan kan het terecht in  observatie- en behandelcentrum Ter Elst (OBC).
Dat wil via intensieve observatie tot een diagnose komen, starten met een behandeling en gericht doorverwijzen voor verdere ondersteuning naar een gepaste dienst of voorziening. De observatieduur bedraagt 3 maanden, te verlengen tot maximaal 3 jaar.

OBC richten zich tot kinderen en jongeren met complexe gedrags- en emotionele stoornissen, al dan niet in combinatie met een verstandelijke handicap.

Privé praktijken

Er bestaan heel wat privépraktijken die diagnostiek aanbieden. Omdat deze niet gesubsidieerd worden, is hier vaak een stevige kostprijs aan verbonden. Als je dit overweegt, let er dan op dat er meerdere disciplines samenwerken aan het onderzoek en dat er bij voorkeur een kinderpsychiater betrokken is. Vraag raad aan je huisarts bij je keuze.

Huis van het kind Middenkempen

Lierseweg 132 a
2200 Herentals