Informatie voor jouBijzondere zorg

Pleegzorg

Pleegzorg

Wist je dat er vandaag meer dan 5000 pleeggezinnen zijn in Vlaanderen? Ook dicht bij ons zijn er kinderen en jongeren of volwassenen met een beperking die het moeilijk hebben. Vaak omdat hun ouders voor korte of lange tijd niet voor hen kunnen zorgen. Pleeggezinnen geven hen een nieuwe thuis. Daar kunnen ze vooral zichzelf zijn en krijgen ze de kans om te groeien richting toekomst .Zij zorgen voor het kind, net zoals een mama of papa dat zouden doen. Misschien denk je zelf al een tijdje na om een pleegkind op te vangen in je gezin? Lees er alles over op Pleegzorg Vlaanderen

Pleegzorg in alle vormen

Als pleeggezin kan je niet alleen kinderen of jongeren opvangen. Ook pleeggasten, volwassenen met een handicap en/of een psychiatrische problematiek, kunnen terecht bij gastgezinnen.

Pleegzorg bestaat in veel verschillende vormen; er is ondersteunende-, crisis-, kortdurende- en langdurende pleegzorg. Pleegkinderen en pleeggasten kunnen dus afhankelijk van de situatie van enkele dagen of weken, een weekend per maand tot heel lang in een pleeggezin wonen. 

De provinciale pleegzorgdienst  ondersteunt pleegkinderen, pleeggasten, pleeggezinnen, gastgezinnen, ouders en familie.

Huis van het kind Middenkempen

Lierseweg 132 a
2200 Herentals