Informatie voor jouGezondheid & mentaal welbevinden

Ondersteuning bij mentale zorgen


 

Hulpkompas

Tijdig de juiste hulp vinden en krijgen is belangrijk. Ook als het misloopt in je hoofd. 
In de zorgregio Kempen werken heel wat organisaties rond preventie en zorg voor geestelijke gezondheid
 
Het Hulpkompas is een sociale kaart die je helpt gericht  te zoeken in het aanbod.  
 
Voor psychiatrische hulpverlening kan je in onze regio terecht bij het OPZ Divisie Jongeren

Centrum voor Algemeen Welzijnswerk

Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Dat hoort bij het leven.

Heb je vragen over je relatie of je gezin, loop je vast in je eigen voelen en denken, wil je praten over een ervaring die je hebt meegemaakt als slcahtoffer of zoek je eerder praktische hulp bij administratie of wonen?

Je kan dan in alle vertrouwen terecht bij een hulpverlener van CAW De Kempen.

Wanneer je beroep doet op het CAW, zijn er verschillende vormen van hulp mogelijk. Van simpelweg 'tussen de mensen zijn' in een inloopcentrum, of informatie en advies geven. Maar er zijn ook langere begeleidingstrajecten, opvang of crisishulp mogelijk. Jij bepaalt steeds wat er gebeurt.

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg

Bij CGGKempen kan je terecht voor medisch-psychiatrische en psychotherapeutische hulpverlening aan mensen met ernstige psychische problemen.

Elk team bestaat uit een of meer psychiaters, psychologen en maatschappelijke werkers. Er is een aparte werking voor kinderen en jongeren, volwassenen en ouderen. De hulpverlening in een CGG gebeurt tijdens consultaties. Er is geen opname of verblijf.

Psycholoog

Een psycholoog is een persoon die zich bezighoudt met psychologie, een wetenschap waarbij onder andere het innerlijk leven bestudeerd wordt. Hierdoor wordt geprobeerd om te begrijpen hoe het menselijk denken werkt en hoe het veranderd kan worden.

Psychologische hulp gaat na wat de invloed is van je eigen gedrag, je denken of je emoties op je mentale, maar ook je fysieke gezondheid.

Therapie

Een therapeut  ondersteunt bij psychische, emotionele, sociale of relationele problemen. De gesprekken kunnen je helpen om terug rust te krijgen, emoties een plaats te geven of los te laten en anders om te gaan met moeilijke situaties. Hier in de buurt kan je ook bij volgende praktijken terecht voor hulp rond opvoeden, ouderschap en/of hulp aan kinderen en jongeren die moeilijkheden ervaren;

Emotionele problemen rondom de zwangerschap

Een kindje krijgen is een erg ingrijpende gebeurtenis, een levensfase die heel wat veranderingen, aanpassingen, verwachtingen en verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Hierdoor kan je je heel kwetsbaar voelen, dat is normaal. Zoek daarom, zeker in deze periode, voldoende steun, vraag hulp en geef je grenzen goed aan!

Lees erover op wolkinmijnhoofd.be of motelmama.be.

Moeder & Baby is gespecialiseerd in zorg voor zwangere vrouwen en jonge moeders met psychische moeilijkheden rondom en na de bevalling.  

Bij crisis kan contact opgenomen worden met het PZ Bethaniënhuis.

Baby-peuterteam CGG Kempen werkt aan de verbinding tussen ouder en kind; ze ondersteunen ouder en kind om de baby taal en signalen naar elkaar beter te begrijpen door samen te spelen, te denken, te zoeken.

Telefonische Hulplijnen

Voor een groot probleem of kleinere zorgen, een vrijwilliger van 106 Tele-Onthaal maakt tijd voor jou! Hij luistert, leeft mee, denkt samen met je na over wat je vertelt en helpt je zoeken naar inzichten, mogelijkheden en uitwegen of geeft informatie over verdere hulpverleningsmogelijkheden. Tele onthaal is dag en nacht bereikbaar via chat en telefoon en elk gesprek is anoniem

De Zelfmoordlijn 1813  is er voor al wie met zelfmoordgedachten worstelt,  nabestaanden en personen die op een of andere manier met zelfdoding worden geconfronteerd. Ken je iemand die aan zelfmoord denkt of die een poging ondernam? Vang je signalen of zelfmoordgedachten op van iemand uit je naaste omgeving? Negeer ze niet, er zijn verschillende manieren waarop men je kan helpen. Praten helpt!

Als het erop lijkt dat de problemen uit de hand lopen, kunnen jongeren (tot 18 jaar) terecht bij  Crisismeldpunt CAW . Ze bekijken ze samen met jou welke actie er nodig is waarbij veiligheid prioriteit is. Verder wordt bekeken waar de noden liggen; rust, adies, een gesprek, een tijdelijke opvangplaats. 

Bij een dreigend psychisch acuut gevaar neem je contact op met de behandelend huisarts,  huisartsenwachtpost of de spoedgevallendienst van het ziekenhuis.

Voor noodhulp neem je contact op met 112 , De operator helpt je verder en stuurt zo nodig een medisch team, brandweer en/of politie om je te komen helpen.

 

Huis van het kind Middenkempen

Lierseweg 132 a
2200 Herentals