Informatie voor jouOnderwijs

Centra voor leerlingbegeleiding

Wat doet het CLB?

Een Centrum voor leerlingenbegeleiding is een dienst  waar  leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties terecht kunnen voor informatie, hulp en begeleiding. Verschillende vakmensen werken er samen om het welbevinden van leerlingen te bevorderen doorheen hun schoolloopbaan.

Het CLB aanbod is gratis, heel toegankelijk en kan ondersteunen op verschillende domeinen:

  • ondersteuning van kinderen en jongeren die zich niet goed in hun vel voelen
  • begeleiding bij  studie of beroepskeuze, 
  • aanpassingen of advies en ondersteuning bij leermoeilijkheden
  • opvolging gezondheid door medisch onderzoek en vaccinaties 

 

CLB Ch@t

CLB Ch@t is een netoverstijgend initiatief van de CLB-sector. Zowel leerlingen als ouders zijn welkom met al hun vragen over studiekeuze, gezondheid, leerproblemen, emotionele bezorgdheden...
 

Contactgegevens CLB

Een CLB is verbonden aan de school van je kind.

In onze regio zijn volgende CLB teams werkzaam:

De Onderwijskiezer

De Onderwijskiezer is een handige website opgemaakt door de CLB's, die je als ouder, student of volwassene kan raadplegen. Het helpt je onder andere bij je zoektocht in je schoolkeuze, maar ook bij de  juiste studierichting, door online vragenlijsten over belangstelling en studiehouding. Je vind er een overzicht van het totale scholenaanbod in Vlaanderen en data waarop scholen info momenten organiseren.

Huis van het kind Middenkempen

Lierseweg 132 a
2200 Herentals