Informatie voor jouOpvoeding & ondersteuning

Echtscheiding

Informatie

Tweehuizen is een website waar kinderen en jongeren vertellen wat ze denken en voelen wanneer hun ouders uiteen gaan en wat ze dan kunnen doen. Ouders vinden inspiratie om hun kind te ondersteunen en om hun ouderschap goed te regelen. De site geeft ook informatie over echtscheiding en bemiddeling.

Op Groeimee vind je een dossier over scheiding; met info, verhalen van anderen en een expert aan het woord.

Begeleiding bij echtscheiding

Gezinnen met kinderen tussen 0 en 12 jaar kunnen in het begin, tijdens of na een echtscheidingssituatie gedurende een 3 tot 6 tal maanden gratis begeleiding aan huis krijgen door  CKG Lentekind (ook bij antenne afdeling Aiko).

Samen  wordt er stilgestaan bij de impact van de scheiding op het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen. Tijdens dit proces wordt er in het belang van het gezin gestreefd naar positief ouderschap en wordt gewerkt rond verbindend communiceren tussen ouder en kind.

Familiale bemiddeling bij scheiding en ouderschap

Wanneer mensen scheiden, brengt dit een hele reorganisatie met zich mee. Zéker als er kinderen zijn. Het partnerschap eindigt maar het ouderschap blijft bestaan. Het is belangrijk dat kinderen niet gekneld raken in de conflicten van hun ouders en dat ze met beiden een positieve band houden.  De bemiddelaar zal daar veel aandacht aan besteden.

Het CAW heeft erkende familiaal bemiddelaars in dienst. Ze zijn opgeleid om onafhankelijk en onpartijdig te bemiddelen in familiale zaken. Ze bieden daarmee een alternatief voor een gerechtelijke procedure. Ze streven steeds naar een overeenkomst die voor iedereen aanvaardbaar is en de belangen van alle betrokkenen respecteert. De bemiddelaar geeft informatie en helpt onderhandelen. Het resultaat is bijvoorbeeld een echtscheiding met onderlinge toestemming of een (ouderschaps)overeenkomst die door de rechtbank bekrachtigd kan worden.

Ouderschapsbegeleiding na echtscheiding

Ouderschapsbegeleiding is er voor mensen die uit elkaar gaan en willen leren hoe je je rol als ouder en ex-partner van elkaar kan losmaken. Je oefent om tijdens en na de relatiebreuk in de eerste plaats met elkaar te praten als ouder. Gesprekken gaan door met één of beide ouders over de eigen visie, keuzes en beslissingen tegenover de kinderen.  De begeleiding is er op gericht om op zoek te gaan naar wat de kinderen nodig hebben. Indien nodig kunnen kinderen rechtstreeks betrokken worden.  Er wordt steeds geprobeerd om  de visie van de andere ouder te begrijpen en de effecten van goedbedoelde oplossingspogingen en uitspraken in te schatten. Samen met de begeleiding zoek je naar passende antwoorden op vragen die leven. Als ouder kan je immers samen heel wat oplossen door in een open gesprek met elkaar te spreken.

Huis van het kind Middenkempen

Lierseweg 132 a
2200 Herentals