Informatie voor jouZwangerschap en bevallen

Emotionele ondersteuning

Een (b)roze wolk

De periode na de geboorte wordt vaak voorgesteld als een fijne, warme periode. De realiteit is echter meestal niet zo rooskleurig, een kindje krijgen is immers een erg ingrijpende gebeurtenis.
 
Deze nieuwe levensfase brengt naast lichamelijke veranderingen, ook veel aanpassingen, verwachtingen en verantwoordelijkheden met zich mee. Ook jullie partnerrelatie zal de nodige aanpassingen doorstaan om samen te komen tot ouderschap en het (her)vinden van evenwicht in je gezin. Hierdoor kan je je heel kwetsbaar voelen, dat is normaal. Zoek daarom, zeker in deze periode, voldoende steun, vraag hulp en geef je grenzen goed aan! 
Wil je meer lezen over de emotionele rollercoaster die zwanger zijn en bevallen met zich meebrengen? Neem een kijkje op wolkinmijnhoofd.be of motelmama.be.

Hulp zoeken

Moeder & Baby is een behandelcentrum gespecialiseerd in zorg voor zwangere vrouwen en jonge moeders die te kampen hebben met psychische moeilijkheden rondom en na de bevalling. Het therapeutisch aanbod is multidisciplinair en richt zich zowel naar de behandeling van de problemen van de moeder als naar de ondersteuning van de vroege moeder-baby relatie. De behandeling kan zowel ambulant, in dagbehandeling als in opname.De kostprijs is afhankelijk van de behandelingsmodule. 
 
Bij crisis kan contact opgenomen worden met het PZ Bethaniënhuis.
 

Baby-peuterteam CGG Kempen werkt aan de verbinding tussen ouder en kind. Een kind komt niet op de wereld met dezelfde taal als een volwassene. Dit maakt het niet evident voor ouders en hun baby/peuter om elkaar te verstaan. CGG wil ouder en kind ondersteunen om deze signalen naar elkaar beter te begrijpen door samen te spelen, te denken, te zoeken.

Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning

Je bent zwanger of net bevallen en voelt aan dat je hulp kan gebruiken bij het aanleren van ouderlijke vaardigheden, zodat jij en je baby alle kansen krijgen op een goede start. Dan kan je rekenen op een begeleiding door CKG Lentekind.

Bij de Amberwerking komt een begeleider gedurende een periode van max 6 maanden bij je thuis (kan ook al tijdens je zwangerschap) om te werken aan zorg, veiligheid, de band met en ontwikkeling van je baby tot 6 maanden.

Bij Okido krijgen ouders de kans om gedurende maximaal twee dagen per week samen met hun kindje (tot 4 jaar) hun ouderlijke vaardigheden verder te ontplooien.

 

Centrum voor Algemeen Welzijnswerk

Zwanger worden, zwanger zijn, ouder worden. Het verloopt niet altijd zoals verwacht. Ook op vlak van je sociale leven, in de relaties tussen jou, je partner en je bredere omgeving brengt een zwangerschap en de komst van een kindje heel wat veranderingen met zich mee.
 
Zoek je hierbij hulp? Dan kan je terecht bij CAW De Kempen. Zij bieden ondersteuning bij al je vragen over gezin, relaties en omgeving.

Huis van het kind Middenkempen

Lierseweg 132 a
2200 Herentals