Informatie voor jouRechten & voordelen

Groeipakket

Groeipakket

Elk kind dat in Vlaanderen woont, krijgt een Groeipakket (vroegere kinderbijslag) dat bestaat uit een startbedrag, een basisbedrag en een schooltoeslag. Daarnaast zijn er  aanvullende toeslagen (sociale, participatie en zorgtoeslagen), op maat van elk kind en elk gezin. Het bedrag dat je krijgt hangt dus af van jouw situatie.
 
Er zijn 5 uitbetalingsactoren,  je bent vrij in je keuze,  het bedrag en recht van het Groeipakket is bij alle actoren gelijk.

Voor elk kind

Bij geboorte of adoptie krijg je een startbedrag (de vroegere adoptie of geboorte premie). Dat kan je met een doktersattest aanvragen vanaf de zesde zwangerschapsmaand. Bij adoptie voeg je een kopie van het verzoekschrift tot adoptie of de adoptiebeslissing toe. Je ontvangt het startbedrag ten vroegste twee maanden voor de geschatte geboortedatum. 

Elk kind krijgt in het Groeipakket een maandelijks basisbedrag (vroegere kinderbijslag), die een financiële ondersteuning biedt in de opvoeding (tot 18 jaar of tot 21 jaar voor kinderen met specifieke zorgbehoeften). Tussen 18 en 25 gelden bepaalde voorwaarden om nog recht te hebben.

Voor elk kind dat in juli recht had op een Groeipakket ontvang je in augustus ook een schoolbonus (vroegere schoolpremie).

Heb je kinderen die geboren zijn voor 2019? Dan blijf je voor hen de vroegere kinderbijslag ontvangen, aangevuld met leeftijdsbijslagen op 6, 12 en 18 jaar.

Op maat van jouw kind en jouw gezin

Afhankelijk van je specifieke situatie kunnen er zodra je er recht op hebt, bovenop de basisbedragen automatisch toeslagen toegekend worden.
 
Gezinnen met een beperkt inkomen kunnen (afhankelijk van hun inkomen en de gezinsgrootte) een sociale toeslag ontvangen.
 
Daarnaast kan je ook recht hebben op enkele participatie toeslagen;
- als je baby of peuter naar een kinderopvang gaat zonder inkomenstarief ontvang je een kinderopvangtoeslag
- als je kleuter tijdig en voldoende naar school gaat ontvang je een kleutertoeslag
- als je een beperkt inkomen hebt ontvang je een jaarlijkse steun door middel van de schooltoeslag (vroegere schooltoelage) 

Zorgtoeslagen

Een kind dat één of beide ouders verliest, heeft recht op wezentoeslag. Deze is onvoorwaardelijk zolang het recht heeft op het Groeipakket, ook wanneer de overlevende ouder een nieuw gezin vormt of hertrouwt.

Een kind dat in een pleeggezin geplaatst is, heeft recht op een pleegzorgtoeslag. Dat bedrag wordt bij een langdurig verblijf toegekend aan het pleeggezin. Bij korte opvang gaat het naar de begunstigde van voor de plaatsing (dat zijn meestal de biologische ouders).

Kinderen met ondersteuningsbehoefte

Kinderen met een beperking of (vermoeden van) handicap hebben vaak extra ondersteuning nodig. Daarom kunnen ouders voor hen een  zorgtoeslag aanvragen die de kosten van hun specifieke situatie beter afdekt tot de leeftijd van 21 jaar. Het bedrag is afhankelijk van de mate waarin het kind ondersteuning nodig heeft. De zorgtoeslag moet je zelf aanvragen bij de uitbetalingsactor van je Groeipakket. 
 
De ondersteuningstoeslag is een extra tegemoetkoming voor kinderen met een zorgbehoefte van minstens 12 punten op de medisch-sociale schaal. De ondersteuningstoeslag wil het kind of de jongere ondersteunen in deelname aan de samenleving. De ondersteuningstoeslag wordt uitbetaald via het Groeipakket sinds januari 2023.

Huis van het kind Middenkempen

Lierseweg 132 a
2200 Herentals