Informatie voor jouRechten & voordelen

Rechtenverkenner

Rechtenverkenner

De rechtenverkenner geeft u een online overzicht van sociale rechten en voordelen:

  • premies en andere voordelen op het vlak van onderwijs, arbeid, wonen, welzijn, energie ...
  • voor kwetsbare groepen: ouderen, chronisch zieken, personen met een handicap, werkzoekenden, ...
  • door verschillende overheden: federale, Vlaamse, provinciale en lokale overheid

Na het ingeven van je postcode krijg je een overzicht van de rechten die in jou gemeente / provincie / vlaams of federaal voorzien zijn met verdere gedetailleerde info;

  • een omschrijving van het recht
  • de voorwaarden waaraan u moet voldoen
  • de aanvraagprocedure
  • de documenten die u bij uw aanvraag moet meebrengen
  • de contactgegevens van de dienst waar u het recht aanvraagt
  • een overzicht van andere interessante rechten

Minder betalen voor energie

Bepaalde doelgroepcategorieën (beperkt inkomen, budgetmeter, verhoogde tegemoetkoming, budgetbegeleiding, ...) kunnen een gratis energiescan aanvragen .

Een energiesnoeier komt bij je thuis langs en geeft tips om op je energiekost te besparen. Je krijgt bovendien een gratis spaarpakket met materialen zoals een spaardoucekop, spaarlampen of een verdeelstekker. Ze geven uitleg over je energiefactuur en vrijblijvend een leveranciersvergelijking.

 

Huis van het kind Middenkempen

Lierseweg 132 a
2200 Herentals