Informatie voor jouVrije tijd & ontmoeting

Jeugdwerk

Jeugddienst

De gemeentelijke of stedelijke jeugddienst staat in voor  het gemeentelijk jeugdbeleid

De jeugddienst organiseert de gemeentelijke Speelplein- en Grabbelpaswerking, ondersteund de jeugdraad , maar zorgt ook voor leuke plekken in de gemeente voor kinderen en jongeren; zoals speelpleintjes, hangplekken of een skateparken  … 

Elk voorjaar kijken kinderen en jongeren uit naar de Buitenspeeldag, een dag waar het belang van buiten spelen nog eens in de kijker gezet wordt en er in elk van onze gemeenten heel wat leuk aanbod voorzien is.

Verder kan je bij hen terecht voor subsidie aanvragen voor jeugdbewegingen, jeugdhuis of andere jeugdactiviteiten.

Bij de organisatie van deze activiteiten kan de jeugddienst rekenen op tal van gemotiveerde jongeren (animatoren) zie zich inzetten voor een leuke vrije tijd van kinderen in je gemeente.

Heeft jou kind Interesse om als animator aan de slag te gaan? Contacteer dan de jeugddienst van jou gemeente, ze helpen je graag op weg.

Jeugdraad

Jongeren kunnen lid worden van de jeugdraad  in hun gemeente, daar krijgen ze een plek waar ze hun ideeën en meningen kunnen voorleggen. Een jeugdraad heeft tot doel de stem van de kinderen en jongeren te laten kennen aan het beleid.

De jeugdraad is een adviesorgaan dat voorstellen  doet aan de beleidsmakers die goed zijn voor jongeren, bijvoorbeeld over reglementen, fuifruimte, skate-infrastructuur, speelbossen, jeugdhuizen en aanplakborden in de gemeente.

Jeugdhuis

Jeugdhuizen zijn ontmoetingsplekken waar alle jongeren welkom zijn. In hoofdzaak vinden er activiteiten plaats voor en door jongeren tussen de 14 en 30 jaar.

Ze worden gerund door jongeren zelf, die het jeugdhuis open houden, er activiteiten organiseren en hun zotte dromen waar maken. Maar ook wie gewoon wil komen chillen is welkom.

In een jeugdhuis kan een bar aanwezig zijn, maar er mag geen alcohol verkocht worden aan jongeren onder 16 jaar. Bij voorkeur wordt er ook geen sterke drank verkocht.

Elk jeugdhuis heeft een bestuur, die actief werken rond een alcohol en drugbeleid binnen hun werking

Huis van het kind Middenkempen

Lierseweg 132 a
2200 Herentals