Nieuws

Blijf helemaal bij met de nieuwste info rond opvoeden, opgroeien en ouderschap!

Psychologische zorg voor kinderen en jongeren

2022/05/17

Een aanbod in de picture!

Terug

ELP - Eerstelijns Psychologische Hulp

Eerstelijns psychologische zorg zijn kortdurende en/of weinig intensieve psychologische interventies die het algemeen psychisch welbevinden versterken. 

De volgende thema’s kunnen bij de eerstelijnspsycholoog aan bod komen:

  • Screening en indicatiestelling;
  • Algemene psychologische zorg;
  • Oplossingsgerichte behandeling, begeleide zelfhulp, psycho-educatie;
  • Bevorderen zelfredzaamheid;
  • Doorverwijzen bij complexe problematiek.

De sessies kunnen worden aangeboden in het kabinet van de klinisch psycholoog/orthopedagoog, maar ook in de directe omgeving van de patiënt of, wanneer nodig, bij de patiënt thuis of via video. Vind je hulpverlener  of bespreek je vraag met je huisdokter, die kan je ook verder helpen.

Binnen het RIZIV voorziet binnen ELP een terugbetaling van een gelimiteerd aantal sessies, zowel  individuele sessies als een groepsaanbod. 

 

 

Huis van het kind Middenkempen

Lierseweg 132 a
2200 Herentals